Rufin Duwel

Het is altijd leuk om het gezicht achter een initiatief te kennen. Mijn carrière speelt zich nog altijd hoofdzakelijk af in de toeristische sector. Maar de voorbije jaren heb ik mij ook verdiept in het bouwen van websites, schrijven van teksten en meer gelijkaardige activiteiten.

Ik maak mijn eigen websites, doe mijn eigen fotobewerking, schrijf mijn eigen teksten en stel mijn publiciteitscampagnes samen. Om dit te bereiken heb ik verschillende cursussen gevolgd. 

Af en toe vraagt er wel iemand of ik voor hem een tekst of een persbericht kan schrijven. Of  ik zijn website kan bouwen. Heel populair tegenwoordig zijn de elektronische brochures die een pak extra mogelijkheden bieden en serieus kosten uitsparen.

Uiteindelijk besliste ik om meer ruchtbaarheid te geven aan mijn extra vaardigheden. Ik weet wat er bij sommigen aan de overkant van dit scherm speelt. Je ziet wat er op je af komt aan publiciteit in de sociale media. Ziet leuke websites van je concullega’s. Maar je valt soms flauw van de kostprijs. Zelf ben je niet bekend met die toepassingen of heb je op het einde van de dag de fut niet meer om het zelf te doen of om nog bij te studeren.

Ik sta tot je dienst voor het verwerken van deze kleine klusjes. Alhoewel. Ze lijken klein. Het verwerken van een e-brochure of het bouwen van een website slokt toch een pak meer tijd op dan je zou denken.

Er zijn ook altijd bazen boven bazen. Als ik vooraf merk dat de opdracht niet binnen mijn kennis valt, dan zal ik je doorverwijzen naar iemand die meer onderlegd is in de materie. Ook wat het reisbureau betreft stuur ik ook mogelijke klanten naar mijn collega’s omdat ze meer ervaring in een bepaalde materie hebben. Beter dan de boel te verzieken en een ontevreden klant eraan over te houden.

Maar vragen kost niets.